Please enable JS

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους χρήσης για τις υπηρεσίες μας.

Όροι & Προϋποθέσεις
Στα αμέσως επόμενα πεδία θα βρείτε συνοπτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν εμάς σαν επιχείρηση αλλά και εσάς σαν συνεργάτη - πελάτη, καθώς και την ομαλή & έντιμη συνεργασία μας.
Ενοικίαση υπηρεσίας
Η υπηρεσία που παρέχουμε είναι της μορφής συνδρομητικής υπηρεσίας και όχι σαν πώληση κάποιου αγαθού / προϊόντος. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και η κατανόησή του διευκολύνει πολύ την ομαλή συνεργασία και τις παραμέτρους των συνολικών μας παρεχόμενων υπηρεσιών
Web Hosting
η φιλοξενία (web hosting) στον dedicated server μας, διέπεται από κάποιους κανόνες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργεία όλων των domain που φιλοξενούνται. Η υπηρεσία του hosting είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας για μια επιτυχημένη ιστοσελίδα, καθώς κυρίως αυτή καθορίζει την ταχύτητα και την σταθερότητα του website
Ιδιοκτησία περιεχομένου
το συνολικό έργο, επιλογή template, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται, ο τρόπος που δημιουργούνται τα menu/submenu, η συνολική υλοποίηση, το φωτογραφικό υλικό που έχει δημιουργηθεί με δική μας φωτογραφική μηχανή, αλλά και οι ρυθμίσεις SEO που αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, παραμένουν στην ιδιοκτησία της SC.
o χρήστης μπορεί (ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοικείωσης με το CMS Joomla! και γενικώς με την πληροφορική) να αποκτήσει credentials για πρόσβαση στο control panel (username & password), αλλά με περιορισμένα δικαιώματα τα οποία είναι σαφέστατα αρκετά για εμπλουτισμό/διόρθωση/αλλαγή κειμένων αλλά και φωτογραφικού υλικού, χωρίς να έχει όμως πρόσβαση στην κεντρική διαχείριση, στις εφαρμογές και στα module της, οπού αποκλειστική πρόσβαση έχει μόνο η SC.
ο χρήστης έχει πλήρη δικαιώματα στο υλικό το οποίο ο ίδιος μας έχει τροφοδοτήσει, όπως το φωτογραφικό υλικό και τα κείμενα, εφόσον έχουν συνταχθεί από τον ίδιο και μας έχει διαβεβαιώσει ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και δεν υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων (royalty free), αλλά δεν αποκτά περιουσιακό δικαίωμα συνολικά στον ιστότοπο. Η ιστοσελίδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον λογαριασμό φιλοξενίας στον διακομιστή μας (subscription). Όσο ο συνδρομητής πληρώνει για την λειτουργεία της, αντίστοιχα όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες ανανεώνονται και παρέχουν την εργασία που απαιτείται.
Διακοπή συνεργασίας
H SC διατηρεί σαφέστατα το δικαίωμα άρνησης συνέχισης της υπηρεσίας συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας, ΜΕΤΑ το πέρας φυσικά του ετήσιου χρονικού ορίου από την ημέρα κατοχύρωσης του domain name, ή εάν πρόκειται για μεταφορά ήδη υπάρχοντος ονόματος χώρου, την ημέρα εκκίνησης των εργασιών αλλαγής παρόχου. Άρα, ανεξαρτήτως συνθηκών, η ιστοσελίδα οφείλει να λειτουργεί κανονικά, έως ότου λήξει η ετήσια συνδρομή. Έπειτα, θεωρείται ότι συνάπτεται μια νέα συμφωνία για ακόμα ένα έτος και ούτω καθ’ εξής. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής ζητήσει την διακοπή της συνεργασίας με την SC, διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το domain name και όλες τις υπηρεσίες του web server, αλλά δεν έχει καμία περαιτέρω αξίωση στις ρυθμίσεις και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας με κυριότερο σημείο το search engine optimization. Σαφέστατα το φωτογραφικό υλικό και τα κείμενα που ο ίδιος μας έχει τροφοδοτήσει, παραμένουν στην αποκλειστική του ιδιοκτησία. Τα κείμενα που έχουν συνταχθεί από την SC όμως, δεν διατηρεί το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει στην ενδεχομένως νέα ιστοσελίδα με άλλο συνεργάτη.
Συνέπεια στην πληρωμή
H SC θα αναζητήσει την έγκαιρη εξόφληση του ετήσιου ποσού που αναλογεί, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί ιδανικά τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη του domain name, όπου πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να εξοφλήσουμε το μητρώο ονομάτων χώρου. Σε κάθε περίπτωση η συνεννόηση αλλά και έγκαιρη ενημέρωση παίζει για εμάς καθοριστικό ρόλο στην ομαλή συνεργασία. Μετά το πέρας της ημερομηνίας εξόφλησης της συνδρομής, αφ’ ενός διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας, αφ’ ετέρου να επιβληθεί penalty με οικονομικό ποσό αντίστοιχο της αξίας της συνδρομής, και για 15 ημέρες πλέον της καθορισμένης ημερομηνίας. Έπειτα, υπό συνθήκες, το domain name θα είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση από οποιοδήποτε τρίτο, φέροντας από πλευράς μας ουδεμία ευθύνη. Η SC χωρίς να έχει την υποχρέωση, θα ενημερώσει με γραπτό email, αρκετές ημέρες νωρίτερα, αλλά και τηλεφωνικώς, ώστε να κρατήσει ενήμερο εγκαίρως τον συνδρομητή για το κόστος που προκύπτει. Παρ’ όλα αυτά, είναι χρέος του πελάτη να θυμάται ότι έχει αυτή την ετήσια οικονομική υποχρέωση για την ιστοσελίδα που διατηρεί στον παγκόσμιο ιστό και ό,τι σε αυτό συνεπάγεται.
SSL certificates
Τα πιστοποιητικά ασφάλειας απαιτούν ετήσια ανανέωση και το κάθε νέο certificate θέλει εκ νέου εγκατάσταση στο domain της ιστοσελίδας στην οποία έχουν δηλωθεί. Η SC εγκαίρως προμηθεύεται το νέο πιστοποιητικό και το εγκαθιστά on-time, δεδομένης της καλής συνεργασίας και της έγκαιρης εξόφλησης της συνδρομής, με το περαιτέρω κόστος του SSL certificate. Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση προσωρινής δυσλειτουργίας ή λήξης του πιστοποιητικού για τον οποιοδήποτε λόγο, οφείλετε να μας ενημερώσετε ώστε να το επιδιορθώσουμε το ταχύτερο δυνατόν.
Περιορισμοί ανάλογα με την πολιτική του διακομιστή (newsletter, users)
Ο dedicated server της SC βρίσκεται σε data center στην Γερμανία, και είναι πολύ υψηλών επιδόσεων και προδιαγραφών. Το κάθε subscription υπόκειται σε κάποιο πλάνο χρήσης των πόρων του, κάτι που σημαίνει ότι ο συνδρομητής πρέπει να κάνει ορθή χρήση της ιστοσελίδας του, χωρίς να αποστέλλει spam emails ούτε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία με τρόπο που ενδεχομένως να ρίξει το reputation του διακομιστή.
Email policy
Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα ταχυδρομείου (email) αποθηκεύονται στον server, μέχρι να γεμίσει το προκαθορισμένο μέγεθος της ταχυδρομικής θυρίδας (mailbox). Το μέγεθος του mailbox καθορίζεται από την επιλογή του service plan, δηλαδή του πλάνου ενοικίασης με το αντίστοιχο κόστος. Όταν η θυρίδα φτάσει στο όριο, σταματάει να δέχεται νέα μηνύματα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συνδρομητή να τα έχει κατεβάσει σε ένα τοπικό υπολογιστή, μέσω κάποιας POP3 / IMAP εφαρμογής (Microsoft Outlook, default email Windows10 app, Mac email app, Mozilla Thunderbirb κλπ), ενώ παράλληλα η SC από την πρώτη στιγμή αναζητά κάποιο Gmail account ώστε να γίνονται εκεί αυτομάτως προώθηση όλα τα μηνύματα (auto forward), διασφαλίζοντας έτσι την ιστορικότητα των εισερχομένων email (δεν ισχύει το ίδιο με τα εξερχόμενα καθώς καθορίζεται από το post office πρωτόκολλο που θα έχετε επιλέξει).